4 februari 2023

Notulen

Datum: zaterdag 4 februari 2023
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                       Vincent Oudenes (VO), penningmeester (online)
                       Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de secretaris o­m 14:02 uur.


2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3. Stand van zaken in Zambia

 • In de afgelopen jaren is er meer regen gevallen dan in de afgelopen twee jaar. Hierdoor zijn de wegen niet altijd begaanbaar en Lilatoland moeilijker te bereiken. Hierdoor is de tweede insaka nog niet geplamuurd en geverfd. Wanneer het weer meewerkt  zal dit alsnog gebeuren.
 • De samenwerking met Jakob en Situmbeko gaat goed. Jakob zorgt voor het hoe en wat in de organisatie. Het regelen van aannemers, hekken e.d. En Situmbeko stort zich op de activiteiten. Zoals de leesclub. Een goede verdeling.
 • Nyambe is de nieuwe caretaker. Hij is in de plaats gekomen van Charles. Hij is betrokken bij het traject en houdt alles goed bij. Anne is erg blij met zijn inzet.
 • We hebben een stuk land erbij. Dit is naar aanleiding van de verdelingsaanvragen die de Chief te vaak krijgt. Hij wil dat uit handen geven aan de gemeente. Door middel van het afbakenen van de grond kun je zo een eigen stuk claimen. De landmeter is ook langsgeweest. Het is alleen nog wachten op de papieren.
 • Maureen heeft een klein schooltje in Mulala. Zij is erg blij met de spullen die ze van Anne heeft gekregen. Zij is ook goed aan het meedenken met activiteiten voor in het Lilato huis. Hierdoor zijn er verschillende activiteiten in het Lilatohuis nu gaande zoals: Naailessen en Villagebanking. Dit laatste houdt in dat een groep mensen bij elkaar komen. Een klein bedrag inleggen en dit aan 1 persoon geven. Zij moet na een maand het bedrag terugbetalen met rente. Dit gebeurd iedere maand net zolang tot iedereen is geweest. De winst die iedereen heeft ingebracht wordt dan over iedereen verdeeld.
 • Vandaag zijn ook de Litarcy lessen gestart voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Zo krijgen kinderen ondersteuning en wordt het lezen verbeterd.
 • Rachael van Pure Skills start met zeep maken en andere zaken die mensen kunnen maken om te kunnen verkopen.
 • Rachael heeft ook een aanvraag gedaan voor computers bij een andere organisatie. Deze zullen dan gebruikt worden voor computerlessen.
 • Om te voorkomen dat ze gestolen worden heeft Anne Manny gevraagd om de storageroom te verbeteren zodat er een goed slot op de deur zit.
 • Ook zullen we tegen die tijd moeten kijken naar internet op Lilatoland.
 • Jakob heeft met de Senior Headman gesproken. Hij is zeer te spreken over hoe het nu gaat bij Lilato en de activiteiten die er worden gehouden. Hij zou graag zien dat het project wordt uitgerold naar andere wijken. Ons is niet bekend wat dat zal betekenen voor Lilato Nederland. Het is wel een mooi compliment.
 • Het volgende project voor sponsoring is een speelveld maken. Hiervoor is het nodig dat het stuk grond geëgaliseerd wordt. Ook is het plan voor een muur rondom. Hiervoor is Lilato Zambia bezig om offertes te vergaren. Deze hebben we nodig voor de Stichting Sponsorfietstocht.
 • Verder gaf Anne aan dat van de 10 vrouwen die voor jaar 100 kwacha hadden gekregen om een bedrijfje te starten 4 vrouwen nog steeds hun bedrijfje hebben. Van het bedrag dat aan dit project is uitgegeven is meer dan de helft teruggekomen. De vrouw van de vorige caretaker heeft het meest verdiend en is er ook verstandig mee omgegaan. Zo heeft zij een vrouwtjesgeit gekocht voor melk en jongen die ze dan weer kan verkopen. Het plan is nu dat zij samen met Maureen andere vrouwen gaat leren budgeteren.

4. Inzamelacties

Nu het project beter gaat lopen moeten we gaan kijken of crowdfunding een optie is om extra inkomen te genereren. Hier moet nader onderzoek naar worden gedaan.

5. WVVTTK

AS geeft aan dat er op Lilatoland nu een hond rondloopt. Deze heet Marty. Zij betaalt prive het eten voor de hond.

AS geeft aan dat de kosten voor de bankrekening nu 27 euro per maand zijn. Zij vraagt zich af of er goedkopere banken zijn. Je wilt dat het geld zoveel mogelijk naar Lilato gaat en niet naar de bank.

VO geeft aan dat 31/5 de jaarstukken moeten worden ingeleverd. AS zal zorgen dat de stukken zijn kant opkomen.

6. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 mei 2023 om 10.30 uur bij Vincent

De vergadering wordt gesloten om 14.55 uur.