Judith, de secretaris

Hallo ik ben Judith Nolthenius. De taken van secretaris voor Stichting Lilato Foundation neem ik voor mijn rekening. De voorzitter Anne Smudde ken ik al jaren. Samen hebben wij vanaf de middelbare school een solide vriendschap opgebouwd. Voor haar eerste reis naar Zambia heeft zij mij gevraagd om haar boekhouding en zo te regelen. Hierdoor hebben wij ook veel contact gehad terwijl zij in Zambia was. Haar verhalen hebben mij diep geraakt. Toen zij mij vroeg of ik haar met de stichting wilde helpen was deze keuze snel gemaakt.
In 2017 ben ik met Anne mee naar Livingstone gegaan om te kijken hoever de bouw is gevorderd. Ook ben ik een avond meegegaan om de straatkinderen te ontmoeten. We hebben uiteindelijk met twee jongens van 12 en 13 jaar contact gehad. Ze hebben mij laten zien waar ze slapen en we hebben ze die avond van eten kunnen voorzien. Het is een druppel op de gloeiende plaat en ik hoop dan ook van harte dat huis snel van ruwbouw in een warm en welkom doorgangshuis kan worden veranderd. De straatkinderen verdienen een mooie toekomst!