Anne, de voorzitter

Ik ben Anne Smudde (geboren 1976). Al mijn hele leven is het mijn droom geweest om met kinderen te werken. Een droom die vervuld werd zodra ik mijn opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werker) had afgerond. Sinds 1999 ben ik werkzaam in verschillende Buitenschoolse opvangen in Amsterdam. Ik heb vast gewerkt op vier opvangen, inmiddels werk ik alweer bijna 2  jaar op een opvang in de Baarsjes.

Ergens is het ook altijd een droom geweest om iets te doen voor kinderen in het buitenland. Wat enigszins gehinderd werd door een behoorlijk gevoel van heimwee als ik op reis was. Na een stage in Engeland kwam ik er achter dat de heimwee een stuk minder was als ik in het buitenland met kinderen werkte.

Na een deeltijd studie HBO-Pedagogiek zei ik dan ook dapper dat ik vrijwilligerswerk ging doen in Ecuador (winter 2007-2008). Waar ik een leuke tijd heb gehad op een peuterspeelzaal, twee lagere scholen in de Andes en met een groep kinderen die ik elke dag huiswerkbegeleiding gaf.

In de winter van 2012-2013 kreeg ik opnieuw de kans om een paar maanden weg te gaan. Vrijwilligerswerk in Afrika zou het gaan worden dit keer. Twee weken in Swaziland en zes weken in Zambia.

Vooral in Zambia heb ik een wereldtijd gehad, bij de projecten van African Impact. Meehelpen op scholen, een vakantieprogramma verzorgen (om de kinderen voor een paar uur uit hun normale situatie te halen), extra lessen verzorgen, een soort thuiszorg verlenen bij mensen thuis die hulpbehoevend zijn, meehelpen in kleine klinieken, meehelpen op het land om groente te verbouwen, meehelpen bouwen aan klaslokalen of het opknappen van schooltjes, of gewoon zomaar op een grasveld spelen met de kinderen die er op komen dagen, van alles dus

In Zambia werd ik enorm gegrepen door de street outreach workers die proberen de kinderen die op straat leven daarvandaan te halen. Vooral door te kijken waar de kinderen heen kunnen: terug naar huis, terug naar familie, een andere oplossing in de buurt van waar ze vandaan gekomen zijn, en pas als laatste oplossing, naar een weeshuis. Iets in mij zei dat ik daar meer mee kan en wil doen, zodat hopelijk ook mijn tweede toekomstdroom, iets doen voor kinderen die niemand meer wil of kan hebben, in vervulling gaat.

Inmiddels zijn we 9 jaar verder en staat er een huis in Livingstone in de wijk Mulala, de wens om iets te doen voor de straatkinderen heb ik moeten laten varen. In januari 2022 heb ik in overleg met de Headman van de wijk besloten het huis in te zetten als community centre voor de wijk. Een plek waar mensen vooral vaardigheden kunnen leren die ze kansen kunnen bieden op een beter leven, bijvoorbeeld door geld te verdienen door middel van de vaardigheden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan empowerment van vrouwen en jonge meisjes, uiteindelijk ook aan de jongens. En wordt er gekeken naar manieren om het leven in de wijk makkelijker te maken, bijvoorbeeld door een groententuin aan te leggenm zodat de mensen geen uur meer naar een andere wijk hoeven te lopen voor groenten.

Alsnog een hoop goeds voor mensen die het minder hebben!!