31 oktober 2021

Datum: zondag 31 oktober 2021
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                         Vincent Oudenes (VO), penningmeester (online)
                         Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de secretaris o­m 11.00 uur.


2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3. Stand van zaken in Zambia

– AS is erg blij met de nieuwe President in Zambia. Mogelijk komen er Wetten die voor Lilato/straatkinderen positief kunnen uitpakken.

– Het huis is voorzien van elektriciteit.

– AS is blij met de hulp vanuit Zambia. Verschillende mensen gaan langs bij Charles en geven informatie door over het huis. Mocht er iets stuk zijn dan is Manny onze klusjesman.

– James fietst ook regelmatig langs en geeft aan dat Charles erg loyaal is aan Anne.

-James heeft een bevriende bouwer een offerte voor de muur laten maken. Hij begreep de vraag voor een offerte per meter muur niet. De hele muur komt op 660.000 kwacha (30.000 euro). AS heeft nu huiswerk om uit te zoeken hoeveel een hekwerk kost en of we het gehele terrein moeten doen of gedeeltelijk.

– AS moet weer in gesprek gaan met Social Wellfare en Cathy.  De vraag aan VO en JN is om aan Cathy te vragen hoe het staat met het opstarten van Lilato Zambia.

– Via Tammy kan er contact gelegd worden met een pastoor die ook kinderen wil opvangen mocht er niets uitkomen bij Cathy/Social Wellfare. AS weet niet hoe de regels dan zullen zijn. Ook omdat de grond is verkregen via de chief. Houdt voor nu de contacten af en gaat ermee aan de slag als zij in Zambia is.

4. Inzamelacties

– Met de fietsponsortocht is een bedrag van € 5.700,00 opgehaald. Dit geld komt voor ons beschikbaar wanneer wij de offerte overleggen. Mogelijk willen zij volgend jaar ons weer steunen. Dit hangt ook af van met wat voor berichten AS terugkomt uit Zambia.

– De school van AS is een inzamelingsactie gestart met brief en envelop. Dit naar aanleiding van aanstaande vertrek AS naar Zambia. Ook omdat de sponsorloop niet is doorgegaan door de coronapandemie. Nog niet bekend wat er is opgehaald.

– De actie pannenkoeken bakken door een oud-opvangkind is letterlijk in het water gevallen. Het weer werkte niet mee waardoor de pannenkoeken mislukte.

– Ervaring van AS leert dat wanneer AS naar Zambia gaat er extra geld binnenkomt.

5. WVVTTK

– AS vertrekt 13-11 naar Zambia en kom op 14-2 weer terug. Ticket kan verschoven worden mocht er onverhoopt wat tussenkomen. AS maakt een tussenstop in Kenia. VO attendeert haar erop om na te kijken of er nog verplichtingen zijn aangaande de coronapandemie.

6. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 februari 2022 om 20.00 uur online.

De vergadering wordt gesloten om 11.39 uur.