29 mei 2016

Aanwezig:
Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester (via skype)
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1 Opening
De vergadering wordt geopend om 11.50  uur.

2 Notulen vorige keer
De notulen wordt puntsgewijs doorgenomen. Voor wat betreft de magneetstickers is er voor VO de eigendom van de auto gewijzigd. Hierdoor kan hij de magneten niet meer op de auto doen in verband met eventuele beschadigingen. Dit als aanvulling.
De notulen worden verder goedgekeurd.

3 Stand van Zaken Zambia
AS heeft Cathy gemaild in verband met oprichting stichting in Zambia. De statuten zijn klaar en aan Rachael gegeven. Zij heeft ze nu ingediend. Het wachten is nu op de stempel. En de tegenstichting is een feit. AS maakt geen onderdeel uit van het bestuur. Dit is belangrijk voor fondsen als Wilde Ganzen. Wel zit zij in het adviescomité. De droogte houdt aan en er is nog steeds een elektriciteitscrisis. Bij Cathy is er vorige maand ingebroken, de criminaliteit wordt ook erger.

4 Inzamelacties
De Albert Heinactie in Den Helder heeft € 56,00 opgebracht. Het geld is nog niet overgemaakt. Zij willen graag een foto van de overdracht. Dat moet nog geregeld worden. De manager is sinds kort veranderd. VO gaat contact met hem opnemen om dit te regelen. De pannenkoekenactie van oud overblijver Yoeri (Berlage Lyceum Amsterdam) heeft ook € 56,00 opgeleverd. Hij heeft ook nog  een filmavond gehouden waarbij koekjes werden verkocht. Hiervan is het bedrag nog niet bekend maar wordt binnenkort overgemaakt. JN heeft vorig jaar van zevenheuvelen een sponsorloop gemaakt voor Lilato. Was een hele heftige ervaring. 15 km is toch wat ver. Ondanks dat zij vorig jaar zei: “Dit nooit weer”, begint het toch te kriebelen. Wil dit dan toch weer als een sponsorloop oppakken en wat meer promoten via Facebook Lilato en dergelijke. 1 juni opent de inschrijving. Zodra JN eruit is of zij dit wil/gaat doen dan na inschrijving promoten. AS en JN hebben afgelopen vrijdag op de ROC in Amsterdam gegeten waar een vriend een opleiding doet in Horecamanagement. Daar hadden zij afgelopen week ALS-week omdat een collega daar ALS heeft. Dit was een actie van school uit. AS heeft gesproken of zij dit ook voor andere Stichtingen doen. Het antwoord is nee maar er zijn wel mogelijkheden. Simon zou dit als opleidingsonderdeel kunnen regelen. Een 3-gangendiner kost 15,00 doe daar 10,00 voor Lilato bij over 40 of 80 personen. Als donatie.
Dit eventueel combineren met veiling/kunstproject van Katja. Dit zou dan op een wat langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Katja is nu ook erg druk.

5 Jaarrekening
Na uitleg over de jaarrekening is deze goedgekeurd.

6 Website
AS heeft met Paul de nieuwe website besproken. Paul adviseert WordPress. Hiermee kun je een NL en EN-site maken. De kosten zullen € 20,00 per jaar zijn. Ook wordt het plaatsen van foto’s gemakkelijker en sneller. Paul is bezig geweest met de site maar door problemen is het werk verloren gegaan. Hij gaat binnenkort met vakantie en gaat het dan nogmaals proberen.

7 WVTTK
Er is een donatie ontvangen van € 10.000,00 van een anonieme donor. Wij zijn hem/haar erg dankbaar want nu kan het huis grotendeels afgebouwd worden.  En dat brengt ons naar het volgende AS kan niet eerder naar Zambia. Zij heeft haar reis gepland in november. Haar voorstel is om een persoon in Zambia als opzichter te benoemen. Hem of haar de pinpas toe te sturen zodat hij/zij Bob de aannemer aan het werk kan zetten. AS denkt aan Rachael en/of Sander. Beide werkzaam bij African Impact. De mogelijkheden worden bekeken en de risico’s besproken. Na de risicoanalyse wordt groen licht gegeven voor het verzenden van de pas. AS zal hiervoor zorgen.
Ook wordt kort besproken dat het weer tijd wordt voor een nieuwsbrief. Dit zullen AS/JN oppakken.

8 Sluiting vergadering
De vergadering zal op 3 september 2016 plaatsvinden. De tijd en plaats is nog nader te bepalen.
De vergadering wordt gesloten om 13.13 uur.