27 juni 2021

Datum: zondag 27 juni 2020
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                         Judith Nolthenius (JN), secretaris

                         Vincent Oudenes (VO), penningmeester

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter o­m 15.56 uur.

2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3. Jaarrekening

Jaarrekening wordt in de vergadering goedgekeurd.

4. Stand van zaken in Zambia

* Door corona is Anne afgelopen maart vroegtijdig teruggekomen uit Livingstone, Zambia. Hierdoor heeft het overleg met Social Welfare ook niet kunnen plaatsvinden. De reis in november voor 3 maanden staat nog in de planning. Mogelijk dat dit niet door zal gaan door de coronacrisis. Dan wordt de volgende keer 3 maanden Dit zou dan bijvoorbeeld in maart kunnen zijn.

* Op dit moment is er geen corona in Livingstone. Er is wel corona in Zambia maar met name bij de grens in Tanzania.

* Omdat het huis af is en de gesprekken niet hebben plaatsgevonden met Social Wellfare vinden we het verstandig om ook naar andere opties te gaan kijken als invulling voor het huis.

5. Website

De host (Maxis) van de website is overgenomen door Triple Interactive BV. Vooralsnog Nederlands.

6. Inzamelacties

* Van de jongens uit Schagen heeft Anne niets meer gehoord. Anne denkt dat dit komt door corona. Hierdoor is alles stil komen te liggen in het dagelijks leven. Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor inzamelingsacties.
* De school heeft de ouders een brief gezonden met oproep voor donaties voor Lilato. Door corona is het niet mogelijk om de sponsorloop door te laten gaan. Kinderen zijn daar niet blij mee. Zij hadden graag willen lopen. Wij vinden het toch een fantastisch alternatief en zijn er erg blij mee.

* Wereld Reizen heeft een web pubquiz georganiseerd. Een deel van de opbrengst is naar Lilato gegaan. Waarvoor hartelijk dank. Wereld Reizen geeft aan bij goede doelenacties wederom aan Lilato te denken.

7. WVVTTK

AS geeft aan in deze tijd Rachael en Manny te willen steunen bij het uitbetalen van hun Zambiaans personeel. Zij gaat informeren wat hiervan de kosten zijn. Zo helpen we toch ook een klein deel van de Zambiaanse bevolking in deze moeilijke tijd. In Zambia betekent geen werk is geen inkomen. Door het ontbreken van toeristen kunnen de gemaakte werkstukken niet verkocht worden. Het project van Rachael en Manny (Pure Skills) steunt de Zambianen in het ontwikkelen van eigen ondernemingen

JN + VO hebben geen stukken/onderwerpen voor de vergadering.

8. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 31 oktober 2020.
De plaats zal in overleg te zijner tijd worden gepland.

De vergadering wordt gesloten om 16.42 uur.