27 juni 2020

Notulen
Datum: zondag 27 juni 2020
Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter
Judith Nolthenius (JN), secretaris
Vincent Oudenes (VO), penningmeester

 1. Opening
  De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 15.56 uur.
 2. Notulen vorige keer
  De notulen zijn goedgekeurd
 3. Jaarrekening
  Jaarrekening wordt in de vergadering goedgekeurd.
 4. Stand van zaken in Zambia
  Voor corona is Anne afgelopen maart vroegtijdig teruggekomen uit Livingstone, Zambia.
  Hierdoor heeft het overleg met Social Welfare ook niet kunnen plaatsvinden. De reis in
  november voor 3 maanden staat nog in de planning. Mogelijk dat dit niet door zal gaan door de
  coronacrisis. Dan wordt de volgende keer 3 maanden.Dit zou dan bijvoorbeeld in maart kunnen
  zijn.

  Op dit moment is er geen corona in Livingstone. Er is wel corona in Zambia maar met name bij
  de grens in Tanzania.

  Omdat het huis af is en de gesprekken niet hebben plaatsgevonden met Social Wellfare vinden
  we het verstandig om ook naar andere opties te gaan kijken als invulling voor het huis.
 5. Website
  De host (Maxis) van de website is overgenomen door Triple Interactive BV. Vooralsnog
  Nederlands.
 6. Inzamelacties
  Van de jongens uit Schagen heeft Anne niets meer gehoord. Anne denkt dat dit komt door
  corona. Hierdoor is alles stil komen te liggen in het dagelijks leven. Dit heeft natuurlijk ook
  consequenties voor inzamelingsacties.
  De school heeft de ouders een brief gezonden met oproep voor donaties voor Lilato. Door
  corona is het niet mogelijk om de sponsorloop door te laten gaan. Kinderen zijn daar niet blij
  mee. Zij hadden graag willen lopen. Wij vinden het toch een fantastisch alternatief en zijn er erg
  blij mee.
  Werelds Reizen heeft een web pubquiz georganiseerd. Een deel van de opbrengst is naar Lilato
  gegaan. Waarvoor hartelijk dank. Werelds Reizen geeft aan bij goede doelenacties wederom aan Lilato te denken.
 7. WVVTTK
  AS geeft aan in deze tijd Rachael en Manny te willen steunen bij het uitbetalen van hun
  Zambiaans personeel. Zij gaat informeren wat hiervan de kosten zijn. Zo helpen we toch ook een
  klein deel van de Zambiaanse bevolking in deze moeilijke tijd. In Zambia betekent geen werk is
  geen inkomen. Door het ontbreken van toeristen kunnen de gemaakte werkstukken niet
  verkocht worden. Het project van Rachael en Manny (Pure Skills) steunt de Zambianen in het
  ontwikkelen van eigen ondernemingen
  JN + VO hebben geen stukken/onderwerpen voor de vergadering.
 8. Datum plannen en Sluiting vergadering
  De volgende vergadering zal plaatsvinden op 31 oktober 2020.
  De plaats zal in overleg te zijner tijd worden gepland.
  De vergadering wordt gesloten om 16.42 uur.