25 oktober 2020

Datum: 25 oktober 2020
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                         Judith Nolthenius (JN), secretaris

                         Vincent Oudenes (VO), penningmeester

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter o­m  11.01 uur.

* Notulen vorige keer:

Geen opmerkingen. Ik heb Pure Skills voor een maand salaris gegeven, zodat zij hun personeel konden uitbetalen.

*Stand van zaken in Zambia:

Zambia is qua corona volgens mij best hard getroffen, in vergelijking met de omliggende landen. Echter met name in het noorden. Ik heb nog geen gevallen gehoord in Livingstone.

Livingstone zelf gaat minder goed omdat er geen toeristen zijn, dus veel mensen hebben geen inkomsten. Scholen en alles is weer open.

Met Charles en Lilato gaat het goed, hoewel een groot gedeelte van de oogst (van zijn groententuin) is verpest door een enorme regenbui een paar weken geleden. Ik heb hem vorige week even gesproken via videocall (met dank aan mijn taxichauffeur) en hij is nog steeds happy bij Lilato.

Zambia heeft inmiddels wel de grenzen geopend voor alle landen, bij binnenkomst moet je een negatieve test (48 uur oud) meenemen en 14 dagen in quarantaine. Toch lijkt het me niet verstandig om nu te gaan gezien de regels die we in Nederland hebben en waarschuwingen van verzekeringsmaatschappijen die zeggen niets te vergoeden als je in een oranje land bent. 

Met mijn werk nu min of meer afgesproken dat ik die drie maanden vrij mag opnemen als het wel kan.

* nieuwsbrief, Judith heeft mij er op gewezen dat we mailchimp lang niet gebruikt hebben en we daar uit het systeem worden gegooid. Ik heb het wel geactiveerd, maar denk niet dat we nog nieuwsbrieven kunnen versturen met de AVG. Tenzij mensen erom gaan vragen.

* Inzamelingsacties, we hebben de vorige keer afgesproken om pas weer echt actief geld in te zamelen als we weten wat er met het huis gebeurd. Dat is voorlopig niet aan de orde dus heb ik hiervoor geen ideeen. 

We hebben nu wel genoeg op de rekening staan om voorlopig Charles te betalen, ook als dit nog twee jaar duurt. Zeker in de huidige koers.

* WVTTK

Er zijn geen vragen