22 november 2015

Aanwezig:
Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester (via skype)
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 12.04 uur.

2 Marketing
AS heeft contact opgenomen met Onna over de marketing  mogelijkheden. Onno ging echter met vakantie. Hier is verder niets concreets uitgekomen. VO geeft aan dat hij weer terug is van vakantie. AS zal nadat ze terug is uit Zambia contact opnemen om tot een afspraak te komen.

3 T’shirt/Automagneet
VO en Mara zijn er nog niet aan toe gekomen. JN geeft de site door (http://www.sport-bedrukking.nl)  wat mogelijk interessant is.

4 Banksaldo
Anne geeft aan dat er op de rekeningen ongeveer €3000,00 staat. Dit zou inhouden dat er bij een goede koers weer een deel gebouwd kan worden. De koers van de Kwacha staat erg laag en de kosten zijn daardoor verhoogd. AS zal bij haar verblijf in Zambia kijken wat verstandig is. Doorsparen zodat bij haar volgende verblijf een groter slag  gemaakt kan worden of nu een al een deel.

5 Website
De website kon nu niet omgezet worden in verband met de tijd. Nu de website met een jaar verlengd. AS gaat met Paul in januari een nieuwe website maken en hosting. Vergelijkbaar met de Engelse site

6 Nieuwsbrief
Nog niets mee gebeurd. AS en JN zullen zich hier mee bezig gaan houden.
AS vraagt ANBI wel/niet in nieuwsbrief. VO gaat kijken of de tekst korter kan. Wel tekst toesturen naar VO.

7 Terugkoppeling Zambia
Er zijn inmiddels 3 regenbuien geweest. Nog steeds zijn er problemen met de elektriciteit. Hierdoor zijn de statuten van Stichting Zambia nog niet geregeld. AS. Gaat hier in december vaart achter zetten. Deze zijn nodig voor geldaanvragen bij grote stichtingen.

8 Sociale Media
De boost van Facebook kostte € 14,00. Hier zijn geen nieuwe “onbekende” mensen bijgekomen als volgers. We hadden gehoopt dat dit wel het geval zou zijn. Voorlopig geen nieuwe actie op die wijze.
AS heeft gesproken met de persoon die een opleiding heeft gevolgd m.b.t. social media. Vooral met Facebook een like en winactie. Bijvoorbeeld een kleed verloten die uit Zambia komt. Verder heeft ze als tips meegekregen om de woorden te gebruiken die trending zijn op twitter om zo meer naamsbekendheid te krijgen.
Mara  geeft aan de blog bij een update te delen op Facebook en twitter.

9 Inzamelacties
JN geeft aan met haar lopen € 91,50 te hebben binnengehaald. Ze verwacht nog een aantal bedragen te ontvangen van mensen die het hebben toegezegd.
Kunstactie Katja: AS  geeft aan dat dit waarschijnlijk in het voorjaar zal gaan plaatsvinden.
VO geeft aan promotiepakket nodig te hebben voor AH-flessenactie. Bevriende manager van Hoorn zit nu in Den Helder. Mara geeft aan dat op site Poricoeers.com, de Nederlandse versie, een link staat met welke documenten aanwezig bij aanvragen. Nu aanwezig zijn folders, projectplan, foto’s. Een eventuele pen of hoesjes wordt op dit moment nog te duur geacht.

10 WVTTK
Geen vragen of opmerking behoudens dan het plannen van de datum voor de volgende vergadering.

11 Sluiting vergadering
De vergadering zal op 7 februari 2016 plaatsvinden. De tijd en plaats is nog nader te bepalen. Dit is afhankelijk met wat voor nieuws Anne uit Zambia terugkomt.
De vergadering wordt gesloten om 12.40 uur.