15 februari 2022

Datum: dinsdag 15 februari 2022, Digitaal
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                         Vincent Oudenes (VO), penningmeester
                         Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de secretaris o­m 20.15 uur.

2. Stand van zaken in Zambia

AS is nu in Zambia en er is veel veranderd. Het doel om straatkinderen in het huis te krijgen is gestrand op gewijzigde regelgeving in Zambia en de samenwerking met Cathy is beëindigd. AS heeft gezocht naar een nieuwe invulling van het huis en VO en JN hiervan op de hoogte gehouden. Inmiddels is er een samenwerking gestart met Liseli initiative, Pure Skills en Njovu African Wildlife Conservation.

Zij gebruiken het huis en het land om de gemeenschap van Mulala te voorzien zodat zij niet vele km hoeven te lopen maar ook huiswerkklassen en ze te leren om zelfstandig een handeltje te starten e.d. Hiervoor is nu een groentetuin in ontwikkeling en hebben zij de wens uitgesproken over een kippenhok en een varkenstal.

AS heeft contact gehad met sponsorfietstocht en zij willen ons graag weer sponsoren.

Als idee is geopperd om zonnepanelen te plaatsen. De kosten hiervan 6000 dollar inclusief installatie en batterij. AS heeft hier ook plaatselijk naar geïnformeerd. Hier is op dit moment geen vraag naar. De stroomprijzen van Zesco zijn erg laag en daarom zijn zonnepanelen niet rendabel. Verder is een zonnepaneel gewild roofwaar.

VO wijst AS en JN erop dat het niet de bedoeling is om een winstgevend bedrijf op te zetten. Er mag geen winst gemaakt worden. Als ANBI-stichting mogen er geen commerciële activiteiten worden gebezigd.

Er wordt besloten om te gaan voor het geld inzamelen voor een kippenhok en varkensstal. Verder gaan we bekijken hoe de stichtingen hun werk in het huis zullen voortzetten. Zullen er nu wel activiteiten blijven plaatsvinden als AS niet in Zambia is. Mocht dit laatste niet het geval zijn dan zou dit kunnen betekenen dat het project geen steun meer krijgt van Lilato Nederland en dat er mogelijk wordt overgegaan tot opheffing van Lilato Nederland.

AS geeft verder aan dat door de wijziging van doel de beleidsplannen aangepast dienen te worden. Dit zal zij doen als zij in Nederland terug is.

JN geeft aan dat KVK het een en ander opvraagt voor de UBO. Dit lag in de planning om nu in te vullen omdat AS terug zou zijn uit Zambia. AS zit echter nog in Zambia. AS en VO zullen de benodigde stukken naar JN sturen waarna zij bezig gaat met het invullen van het formulier.

6. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal worden gepland als AS weer in het land is.

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.