09 december 2017

Aanwezig: Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter om 10.00 uur.

2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3.
Judith’s ervaring in Zambia, stand van zaken in Zambia
JN geeft aan het heel bijzonder te vinden om in Zambia te zijn. Het huis in het echt te zien heeft veel indruk gemaakt.
AS geeft aan  met Social Welfare te hebben gesproken. Duidelijk aangegeven dat wanneer wij de kosten van het huis en opvang moeten dragen er zeker geen tweede huis komt. Wanneer zij dat gaan regelen wij door kunnen gaan voor een tweede huis bij goede resultaten van hen. Verder heeft Cathy een begeleider op het oog. Olipa moet een brief schrijven en wij moeten een rapport schrijven waarom het huis is gebouwd en onze eisen/afspraken in dit rapport kenbaar maken zoals de symbolische huur en het afleggen van verantwoording over wat er in het huis gebeurd. De regels zijn in Zambia strenger geworden. Ook van hun kant moeten er aanvragen en dergelijke gedaan worden. Echter willen we wel dat binnen een half jaar dat huis open kan kinderen worden opgevangen. Niet dat daar nog een paar jaar bureaucratie overheen gaat. AS zal het rapport opstellen.

4. Nieuwe pinpas, girorekening
Een nieuwe bankrekenening is niet interessant. Er is geen bank die een reactie geeft op onze vragen. Er is een nieuwe pas. Dit omdat de pas in Zambia is gestolen met het opgenomen geld. Sander heeft dit vergoed. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om geld over te maken via Western Union. Dit is niet goedkoper.

5. Geld inzamelen (speler van AZ)
AZ heeft een speler: Guus Til. Woont in de bijlmer maar is geboren in Zambia. Het idee is om hem te benaderen met de vraag of hij ambasadeur zou willen worden.  Het contact leggen met deze speler wordt opgepakt door AS en VO.

6.Automagneten
We besluiten om dit niet te doen. De kosten tegen de baten afstrepend.

7. ING machtigingen/rekening
Onduidelijk hoe het nu is geregeld met de machtigingen. AS en JN zullen bij ING langs gaan om te vragen hoe het precies zit.

8. WVVTTK
Omdat VO niet kan inloggen op de ING vraagt hij AS het bestand toe te zenden zodat hij de jaarrekening kan maken. Dit is geen probleem. Tevens vraagt VO aan AS de inleiding voor de jaarrekening te schrijven.

Verder is er door sponsering het volgende binnengekomen.

Google $ 2000,00
Africa Strong $ 600,00
Gift Ronald & Marlene € 1200,00 (voor het glas  in de ramen)

9. Datum plannen en Sluiting vergadering
De nieuwe vergaderdatum wordt gezet op zaterdag 17 maart 2017 om 10.00 uur in Heerhugowaard.  De vergadering sluit om 11.00 uur.