08 januari 2017

Aanwezig:
Anne Smudde (AS), voorzitster
Judith Nolthenius (JN), secretaris
Vincent Oudenes (VO), penningmeester

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 11.13 uur.

2. Notulen vorige keer
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.

3. Wat moet er nog gebeuren in Zambia
AS heeft een lijst gemaakt.
Voor de volgende zaken is reeds betaald en wordt aan gewerkt:
Zesco elektriciteitspalen, Watertoren, binnen loodgieterswerk, waterpomp, Raamkozijnen en Hekken.
De volgende zaken moeten nog gebeuren en hiervoor moet nog geld worden ingezameld:
Flooring: 7000 kwacha, Glazing 7000 kwacha, Plastering 10.000 kwacha, Ceilingboard 12500 kwacha, painting 10000 kwacha, doorframes 10.000 kwacha, doors 6000 kwacha.
Totaal 75.000 kwacha wat neerkomt 7.500,00 euro.
African Impact/Rachael blijft voor ons pinnen Zambia . Dit ook om Rachael en haar partner Manny die Pure Skills bestieren mogelijk in de toekomst ook van betekenis kunnen zijn voor de straatkinderen.
Verder zijn de papieren van Lilato Zambia eindelijk bij de Notaris. Het kan echter nog wel een half jaar duren voordat de papieren daadwerkelijk rond zijn.
AS heeft verder een gesprek gehad met Jeugdzorg (Social Welfare) over het huis. Zij dachten dat Lilato het huis zou runnen. AS heeft vanaf het begin duidelijk aangegeven dat Lilato het huis verzorgt maar dat zij verder de leiding hebben in de zorg naar de kinderen toe.
AS geeft aan als zij de zorg niet goed kunnen faciliteren dat er dan eventueel contact opgenomen moet worden met SOS Kinderdorpen zodat zij eventueel de zorg op zich kunnen nemen van de straatkinderen.
Verder wordt geopperd om Cruijff Foundation te benaderen voor een voetbalveld daar. Wellicht dat zij daar aan mee willen werken?
Ook wordt het belangrijk geacht dat de straatkinderen Engelse les krijgen. Wanneer de kinderen in huis bivakkeren dan is het van belang dat zij verzekerd zijn van een opleiding.

4. Website
Een nieuw design voor de website laat lang op zich wachten. AS is nu begonnen met een thuiscursus WordPress. Het idee daarachter is dat zij zelf een website kan gaan maken.

5. Inzamelacties
AS geeft aan dat zij haar belastingteruggave terug wil storten in Lilato. Dit omdat de giften die zij van mensen contant ontvangt door haar worden overgemaakt. Omdat dit bedrag jaarlijks oploopt krijgt zij daar voordeel van en dit voordeel vindt zij, behoort toe aan Lilato.
Vader van AS heeft geholpen bij de rommelmarkt in Schagen van Missie Ontwikkeling Schagen. Hiervan hebben wij vorig jaar een leuk geldbedrag mogen ontvangen. AS heeft informatie toegezonden over hoe het nu met ons project is. Ook zij vergaderen vandaag en we hopen dat ze wederom een gift zullen doen.
De oudercommissie op het werk van AS wil kenbaar maken wat AS doet. Misschien dat hier een actie uit voorkomt. Hoe werkt het dan met machtigingsformulieren. Je kunt bij zo een actie eventueel denken aan sponsoring.  AS gaat hier informatie opvragen bij ING.

6. Jaarrekening (als Vincent daar al tijd voor heeft gehad)
VO geeft aan hiervoor nog geen ruimte te hebben gehad.

7. Visitekaartjes
Ervaren wordt dat folders niet lang mee gaan in een tas. Ze vaak wat verfomfaaid zijn als je iemand informatie wilt geven. Geopperd wordt om visitekaartjes te laten drukken met de gegevens van Lilato zoals: website, bankrekeningnummer, contactgegevens etc. De vraag is of het handig is op persoonsnaam te zetten of niet.  VO gaat het overleggen met Mara of zij mogelijkheden ziet om ons hierbij te helpen.

8. WVVTTK
AS geeft aan dat de rekening bij ING wel prijzig is. VO gaat bekijken of er een bank is die goedkoper is.
JN geeft aan dat er wat breder ingezet moet gaan worden op Social Media. Dus niet alleen facebook maar ook Youtube (filmpjes) en Instagram. Wellicht ook twitter. AS geeft aan dat je dit kunt koppelen met Hootsuite en je zo op datum bericht kunt klaarzetten. JN zal dit verder onderzoeken.
AS: geeft aan dat 1 april er weer een Zambiadag is. Zij gaat heen. Als JN/VO meewillen kan dat. JN ziet het ook zitten om heen te gaan maar er kan dit niet definitief toezeggen.

9. Datum plannen en Sluiting vergadering
De vergadering zal op 22 april 2017 plaatsvinden om 9.00 uur in Amsterdam.
De vergadering wordt gesloten om 12.25 uur.