07 februari 2016

Aanwezig:
Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester (via skype)
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 16.00 uur.

2. Notulen vorige keer
Met betrekking tot de marketing zal Anne nog contact opnemen met de heer Van Onna.

3. Stand van Zaken Zambia
Er was een conflict met de aannemer. Deze was de afspraken niet nagekomen. Hij zou nog het een en ander afmaken nadat Anne was vertrokken. Bij het laatste bezoek van Anne in december aan Zambia bleek dat er nog niets was gebeurd. Nu afgesproken dat wanneer hij niet voor een bepaalde datum was begonnen er omgekeken zou worden naar een andere aannemer. Vandaag kreeg Anne foto’s van de aannemer aan het werk. Indien niet tevreden dan overstappen is de vraag. Anne geeft aan erboven op te blijven zitten en niet meer vooraf te betalen. Wanneer de aannemer niet zijn afspraken nakomt kunnen we overstappen naar de aannemer van Tammy.
De aannemer gaf ook aan dat de Headman van Mulala uit zijn functie is gezet. We zullen moeten afwachten wat de gevolgen voor ons zijn. Vooralsnog worden er geen grote problemen verwacht omdat de chief het project besluit.
Hoe staat het met de oprichting van Lilato Zambia: Cathy is projectplan aan het schrijven. Indien deze niet voor mei klaar is verlopen een aantal papieren en kan de stichting daar niet opgericht worden. Cathy heeft nu hulp van een vriend die advocaat is. Indien de stukken niet op tijd klaar zijn zullen wij gaan bekijken of wij met haar verder willen gaan of tot een andere stichting zullen richten om dit project tot een goed einde te brengen.

4. Logo voor op t-shirt
5. Automagneten
Punt 4 en 5 worden gelijktijdig behandeld. Mara is nog niet toegekomen aan het ontwerpen van de shirt/automagneet. Dit komt door gebrek aan tijd. Er wordt afgesproken als termijn 31 maart. Dit in verband met het hardloopseizoen en het bedrukken van een shirt. JN zal het bedrukken regelen.

6. Jaarrekening
VO is op dit moment bezig met de jaarrekening. Voor bedrijven geldt tot 1 juni de tijd. Voor ANBI-stichtingen alleen publicatie op de site. Er is echter een wetsvoorstel om dit te veranderen in publicatie bij de handelsregister.

7. Inzamelacties
Eindstand van de mensen in Duitsland is € 3500,00. AS zal ze via Facebook bedanken en dit bedrag is voor de waterpomp
AS geeft aan dat als er aan het dak wordt begonnen ook ijzer wordt verwerkt. Dit is geliefd materiaal bij de dievengilde. Om diefstal te voorkomen zal er een lemen hut voor “bewaking” gebouwd moeten worden en een waterput geslagen moeten worden. Dan zouden ook de fruitbomen geplant kunnen worden.
Katja is een kunstproject aan het uitwerken waarbij kunst wordt gemaakt m.b.t. Lilato. Dit dan bij een veiling te verkopen. De opbrengst is dan voor Lilato.
Het hardloopseizoen gaat ook weer beginnen. Vooralsnog staan er twee lopen op het programma. Rondje Millingen en de Marikenloop.

8. Website
Er is nog geen actie ondernomen en AS stuurt Paul een app tijdens de vergadering.

9. WVTTK
Er zijn geen onderwerpen.

10. Sluiting vergadering
De vergadering zal op 29 mei 2016 plaatsvinden. De tijd en plaats is nog nader te bepalen waarbij geen gebruik zal worden gemaakt van Skype.
De vergadering wordt gesloten om 16.40 uur.