02 oktober 2016

Aanwezig:
Anne Smudde (AS), voorzitter
Vincent Oudenes (VO), penningmeester (via Skype)
Judith Nolthenius (JN), secretaris

1 Opening
De vergadering wordt geopend om  11.04 uur.

2 Notulen vorige keer
In de notulen van de vorige keer staat dat VO via skype aanwezig is. Dit klopt niet. Verder geen opmerkingen voor wat betreft de notulen. De notulen worden akkoord bevonden.

3  Stand van Zaken Zambia
AS heeft afgelopen periode foto’s van het gebouw toegezonden. Ook van het drillen van het water. Bob geeft aan dat het nu wachten is op de aansluiting  op  het elektriciteitsnet. Dat is nodig om het water te laten stromen. De aansluiting zal eerst plaatsvinden op het kleine huis wat voor de opzichter Vincent is gebouwd. Wanneer de aansluiting er is zullen er ook rekeningen komen voor de elektriciteit. Wie gaat daarvoor opdraaien? AS wil dat Cathy daar een oplossing voor vindt. AS is van mening dat wij zorgen voor de bouw van het pand maar dat Cathy (Social Welfare) voor de dagelijkse kosten zorgdragen. Ook de opzichter zal betaald moeten worden. Dit is 700 kwacha (omgerekend € 70,00). Dit is ook voor rekening van Cathy (Social Welfare).  Aannemer Bob begon ook over zonnepanelen. Hij gaat uitzoeken wat dat kost. VO vindt link van school Doetinchem over plaatsen zonnecellen. Stuur een link door zodat er eventueel contact kan worden opgenomen over hoe zij dit hebben aangepakt.
De stichting in Zambia is nog steeds niet gerealiseerd. Hiervoor stond een jaar. De papieren waren uiteindelijk op tijd in geleverd maar de persoon die het zou oppakken werd ziek. Nu zijn er opnieuw vingerafdrukken nodig. Verantwoording voor Cathy om dit toch rond te krijgen.
Het wachten is nu op de nota voor het dak. VO vraagt of er nog genoeg geld aanwezig is voor het dak. Dat is aanwezig. Er is genoeg aanwezig voor de komende werkzaamheden. Zoals het dak, hang- en sluitwerk, afwerking muren en verven. Voor de inrichting zal Cathy zelf moeten zorgen waarbij de regering kan helpen. Wij verwachten niet dat dit een probleem is omdat er al spullen zijn op de school die voor de opvang wordt gebruikt. Lilato investeert liever in fruitbomen en dergelijke zodat het huis zelfstandig in onderhoud kan voorzien.
AS zal in toekomst ook in hostel verblijven en niet in het huis. Eventueel wel in het smallhouse wat nu gebouwd is voor de opzichter. Hij gaat voor het onderhoud van Lilatoland zorgen. Ook geven we hem de ruimte om een winkeltje of iets te beginnen. Als het huis in gebruik is genomen mag hij 3 x per dag mee-eten met zijn gezin. Zijn dochter kan naar de school van Cathy.
In Zambia is het weer wachten op regen. Iedereen is nu als een gek aan het pinnen. Onze pinner lukt het niet om altijd te pinnen. Dit door lange rijen en lege pinautomaten. Het zal dus wat langer duren voordat het geld bij elkaar gepind is voor het dak.

4 Website
Paul heeft tot twee keer geprobeerd om een nieuwe website te maken. Tot twee keer toe niet meer toegankelijk voor hem. Hij heeft ook contact gehad met wordpress. Zij weten ook niet hoe het kan. Een vriendin van Carlien is websitebouwer. Heeft in het verleden aangegeven voor Lilato een website te willen maken. Het is nog niet zeker maar Anne wil haar gaan vragen om het te maken. De nieuwe site is er nu nog niet. Webklik loopt binnenkort weer af. We besluiten om dit nogmaals te betalen.

5 Inzamelacties
AS werd een paar weken geleden gebeld door een onbekend 06-nummer.  AS uiteindelijk opgenomen. Was een leerling van een school in Nijkerk. Zij zijn bezig met een project: “Expeditie Vraagteken”. Zij zoeken  6 goede doelen. Hieruit kiezen ze 1 goede doel om hiervoor geld in te zamelen en naar het project toe te gaan om het project te helpen. Of Lilato hieraan mee wil doen. Volgende week vrijdag 14 oktober 2016 zal AS een presentatie over  Lilato houden.
AS heeft op het werk collega’s die wat hoger in het bedrijf zitten. Zij willen mogelijk ook wat voor Lilato willen doen. De persoon van de donatie wil ook nog wat doen maar dan moet huis staan. Dan verder praten. Hij wil zien dat zijn geld goed besteed is maar heeft ook al mooie plannen.
JS geeft aan dit jaar geen loopjes te doen voor Lilato. Dit heeft te maken met haar knie die niet altijd doet wat ze wil. Volgend jaar gaat zij wellicht weer volop hardlopen.

6  Beleidsplan, projectplan
AS geeft aan dat het beleidsplan aangepast moet worden. Het gaat om de punten planning dit jaar en wat te doen volgend jaar. AS gaat dat aanpassen. Voor het komende  jaar moet het huis geopend worden. Ook moet er gezorgd worden voor een goede samenwerking tussen Africa Impact en Happy Africa en Lilato Zambia. Dit laatste is belangrijk. Cathy  moet dit echt gaan oppakken. AS geeft wel aan dat er wat gezondheidsproblemen zijn.
Projectplan moet ook worden aangepast. Door aan te geven dat eerste steen is gelegd en hoe ver we zijn kunnen we aangeven dat aan het project echt gewerkt wordt. AS zal ook dit aanpakken.

7 Nieuwsbrief
Er moet een nieuwsbrief uit. Stukje ANBI-status wat korter mogelijk. Met link naar website. Wat er nu gebeurd en eventueel toekomst.

8 WVVTTK
22 november bestaan wij 3 jaar.  Tijd om af te treden en herkiesbaar te stellen alle drie gaan akkoord met herbenoeming.
AS brengt onder de aandacht een reactie van VO op een reactie van foto’s op facebook.  AS is bang dat zij alleen alle aandacht opeist en dat VO en JN te weinig genoemd worden. VO en JN geven aan hierin geen probleem te zien AS is gezicht van Lilato maar zonder motor (VO en JN) kan Lilato niet bestaan.
AS vraagt of er nog iemand op 14 oktober mee gaat  naar de projectpresentatie. VO moet werken. JN is vrij en gaat kijken wat zij kan regelen.

9 Sluiting vergadering
De vergadering zal op 8 januari 2017 plaatsvinden om 11.00 uur. De plaats is nog nader te bepalen.De vergadering wordt gesloten om 11.55 uur.