01-03-2020

Notulen

Datum: zondag 1 maart 2020
Aanwezig:    Anne Smudde (AS), voorzitter
                         Judith Nolthenius (JN), secretaris
                         Vincent Oudenes (VO), penningmeester

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter o­m  11.01 uur.

2. Notulen vorige keer
De notulen zijn goedgekeurd

3. Stand van zaken in Zambia
Op laatste bericht van Cathy niet meer gehoord. Moses heeft geld nodig voor policecheck en fingerprints. Anne heeft dit in het verleden al betaald. Is niet van plan dit nogmaals betalen. Ook benadrukt dat hiervoor juist een bankrekening in Zambia nodig is.  Sindsdien is Moses ook stil.

Olipa heeft verder ook niets meer laten weten.

Diego van Africa Strong heeft Cathy geld gegeven voor de caretakerkamer.

Stroom: de laatste berichten zijn dat de palen richting het huis gaan. Maar verder is het stil.

Anne gaat nu voor 3 weken en eind dit jaar voor 3 maanden naar Zambia.
De eerste periode gaat Anne kijken wat de mogelijkheden zijn als er geen  voortgang is. Bezoek aan SOS Kinderdorpen, een gesprek met Tammy, Manny en Raechel. Ook kijken naar de mogelijkheden buurthuis, of B&B.

Bij verblijf 3 maanden definitief keuze wel of geen Social Welfare. Dit hangt af van de voortgang. Geen voortgang dan verder uitwerken plannen Tammy, Manny en Raechel. Bij het idee van de B&B zou iemand met een kleine stichting het kunnen runnen en de inkomsten kunnen gebruiken voor hun eigen stichting.

4. Website
Website is omgezet naar Maxis. Spreken Nederlands en geven goede service. Zij hebben ook diverse gemeenten als klant. Geen verwachting dat het naar het buitenland wordt overgezet.

Drive gebruiken voor de gegevens. Anne en Vincent toevoegen

5. Inzamelacties
In juni heeft de school van Anne weer in een actie.

Anne heeft contact met Stichting Sponsor Fietstocht. Ook voor juni een actie. Maar zij willen Anne spreken. Dit kan alleen ’s avonds na 20.00 uur. Dit gaat plaatsvinden na terugkeer Anne uit Zambia.

Verder komt er via ouders van school of opvang losse bedragen binnen.

De man van Chris is fotograaf. Heeft in het verleden foto’s  voor een boek gemaakt. Dit boek zouden we dan via de website kunnen verkopen. De opbrengst voor ons.

6. WVVTTK

VO: nog geen tijd gehad voor de jaarrekening. Ligt bij de volgende vergadering klaar.

AS: is blij met VO en JN

JN: niets te melden.

7. Datum plannen en Sluiting vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni 2020 om 16.00 uur.
De plaats zal in overleg te zijner tijd worden gepland.

De vergadering wordt gesloten om ­­­11.32 uur.